rektor

Kryński Andrzej

prof. dr hab.

dziedzina: dz. n. społecznych;

dyscyplina: pedagogika;

kierunki badawcze: edukacja, pedagogika i dydaktyka szczegółowa, teologia, katechetyka, zarządzanie jakością, europeistyka i inkulturacja, rozwój zrównoważony, systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką; miejsce pracy: Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział Interdyscyplinarny – prof., dyr. Inst. Edukacji, dyr. Centrum Doskonalenia i Kształcenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej, kier. Centrum Badań Zrównoważonego Rozwoju AP. Vice -president Conseil Scien­tifique et pedagogique internationale (CSPI) pour le cycle d’etudcs doctorales de Institut Panafricain pour le Développe­ment (IPD) – B.P.35527 Yaoundé (Cameroun) – prof nauk Ukraińskiej AN Wyższej Oświaty, Kijów, Ukraina, Prof Université Catholique St. Jerome Douala, BP 179 Douala (Cameroun) – Prof Université Catholique St. Jean Paul II, BP 213 Bafang, (Cameroun);

studia – Inst. Teologii w Warszawie, mgr teologii

1974; UCL, Belgia, licencjat kanoniczny z teologii duszpasterskiej i katechetycznej,

1990; KUL, mgr pedagogiki,

1997; dr – KUL, dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki

1999; Katolicki Uniw. w Rużomberku, dr teologii

2012; dr hab. – KU w Rużomberku

2013; tytuł rozprawy hab.: Wy­chowanie katolickie w szkołach wyższych w Polsce w’ latach 1990-2000; publ.: 135; książki: 12;

stanowiska: rektor Aka­demii Polonijnej w Częstochowie 1992-2006; prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej AP

2007-2014; rektor i dziekan Wydziału Edukacji, Międzynarodowy Uniw. w Bertoua, Ka­merun 2007-2010; prof, i odpowiedzialny za współprace mię­dzynarodową Unversite Catholique St. Jerome, Douala, Kame­run od 2010; Vice-President Conseil Scientifique et pedagogique internationale (CSPI) pour le cycle d’eludes doctorales de Institut Panafricain pour le Développement (IPD) – Yaoundé. Kamerun od 2014: wyróżnienia: Medal KEN – 1997. Odznaka za zasługi w dziedzinie oświaty, Ekwador, 1997, Złoty Krzyż Zasługi. Warszawa. 1998, Odznaka Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego. 1998. Złoty Medal Albena Schweitzera, Warszawa 2001. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Warszawa.2001, Krzyż Kawalerski Orderu Ixopolda, Belgia. 2002. Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu św. Brygidy, 2005, Order of Justice za promocję poko­ju i sprawiedliwości. 2004, Medal „Pro Memoria”, 2005. Krzyż Oficerski OOP. 2005. Krzyż Kawalerski za Zasługi. Kamerun, 2009, Medal Ignacego Jana Paderewskiego. USA. 2011. Medal Pawła Edmunda Strzeleckiego. Australia. 2013. Doctor honoris causa: Państwowego Uniw. im. Iwana Franko. Drohobycz, Ukraina. 2005. Universidad de America, Bogota, Kolumbia, 2006, Universidad dc San Martin dc Pones. Bogota. Kolumbia. 2006; organizacje: UNIAPAC.OCIC. CE RAN. SABIC. EAIL. ATEE.DISOP – czł; prezes Insi. Edukacji i Rozwoju, w Czę­stochowie od 1999; prezes Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie od 2000:

 

To Cię zaciekawi

 • img05

  Online studies

  Study on the Internet now! Check
 • img05

  Trip

  See a virtual tour of our college Check
 • img05

  Movie

  Chceck our movie Check

Partners

 
 

 

 

 

UW UW