Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
42–200 Częstochowa
tel. +48 (0)34 36 84 201
fax: +48 (0)34 32 49 662
e-mail: sekretariat@ap.edu.pl ; rektorap@ap.edu.pl

 

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA : socjologia miasta; socjologia K. Marksa i marksizm; zmiany społeczne oraz społeczna stratyfikacja; katolicka nauka społeczna oraz socjologia rodziny.

– prof. nauk humanistycznych (2011-)

– prof. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (2001-), a następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

– doktor habilitowany (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie)

– doktor socjologii (Ph.D) (Graduate School of Sociology, Loyola University, Chicago )

– magistr socjologii  (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

– magistr filozofii (Papieski Uniwersytet Urbaniana w Rzymie)

PEŁNIONE FUNKCJI:

1983 – wykładowca socjologii ogólnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium

1985-98 – adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK w Warszawie;

1998-2000 – adiunkt na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych;

2001 – profesor nadzwyczajny ATK w Warszawie, obecnie  Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego;

1996-99/ 2002-05 – członek Senackiej Komisji Budżetowej UKSW;

1998 – kierował zespołem badawczym nad rodzinami wielodzietnymi na Bemowie w Warszawie;

1998 – był ekspertem w badaniach DEMOSKOP nad rodzinami wielodzietnymi w Gminie Bemowo;

2005-08 – członek Senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych;

2008-  – członek Senackiej Komisji ds. Odznaczeń;

2001-2010 – dyrektor Instytutu Socjologii na UKSW

 

AUTOR około 100 artykułów naukowych, popularnonaukowych, haseł słownikowych. Ks. prof. Majkowski posiada w swoim dorobku liczne publikacje. Najważniejsze z nich to:

Peoples’ Poland: Patterns of Social Inequality and Conflict, Greenwood Press, Westport 1985; s. 234;

Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1997; s. 252;

REDAKTOR PUBLIKACJI:

Zanim zdecydujesz, Kraków 1994, s. 64;

Rodzina Polska u progu trzeciego tysiąclecia, UKSW, Warszawa 2003, s. 240;

–  współredaktor: Kultura polska: Kierunki i dynamika zmian, UKSW, Warszawa 2009, s.183;

– współredaktor: Humanitné vedy a socjàlne univerzum, Trnava 2009, s. 118.

CZŁONKOWSTWO:

– członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Dewiacji i Kontroli Społecznej;

1991-2002 – członek Międzynarodowej Komisji Iustitia et Pax w ramach Polskiej Prowincji Księzy Sercanów

– współzałożyciel i współpracownik redakcji dwumiesięcznika  społeczno-religijnego Czas Serca;

– był współzałożycielem i członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika Studia nad Rodziną ATK;

ODZNACZENIA:

– trzykrotnie nagrodzony nagrodą Rektora Uczelni;

2001 – został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi;

2005 – otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej;

2011 – otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego

To Cię zaciekawi

 • img05

  Studia Online

  Studiuj przez internet już teraz! Zobacz
 • img05

  Wycieczka

  Zobacz wirtaulny spacer naszej uczelni Zobacz
 • img05

  Film

  Zobacz nasze filmy Zobacz

Uczelnie Partnerskie

 

 

 

UW UW