UNIWERSYTET 50+

UNIWERSYTET 50+
Akademia Polonijna w Częstochowie
Zapisy trwają.
zobacz więcej…

Dla każdego studenta studia i staże za granicą

Program Erasmus+

zobacz więcej….

NASZ PROJEKT: TWÓJ SUKCES !

Rekrutacja 2016/2017

czytaj więcej…

PROJEKT: PS 11/2015 PRACA SOCIALNA

studia magisterskie w 1.5 roku

Zobacz więcej…

School of Nursing

Polonia University in Częstochowa, Poland
School of Nursing

Study Nursing in English

zobacz więcej…

Podwójny dyplom – wspólne studia w ramach PODWÓJNEGO DYPLOMU

Założenia programu

zobacz więcej

MAGISTER PIELĘGNIARSTWA – ZAPISY

ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE

Studia prawnicze i administracyjne

Kształcimy praktycznie

WSPÓŁCZESNA EDUKACJA: PROJEKT W SERCU KSZTAŁCENIA

Nowoczesne metody nauczania

Czytaj więcej…

Kryminalistyka

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną, czyli zespołem metod i środków, które pozwalają na optymalne wykrywanie sprawców przestępstw oraz na jednoznaczne udowadnianie winy. Podniesienie kwalifikacji pozwoli na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem, a wiedza w obszarze taktyki zwalczania przestępczości pozwoli na rozwijanie zdolności i umiejętności efektywnego funkcjonowania w strukturach MSWiA.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych tematyką kryminalistyczną, umożliwiając im przekwalifikowanie się lub podniesienie kwalifikacji oraz przygotowując ich zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do pracy w Policji i innych agencjach ochroniarskich. Są szansą na zdobycie nowego zawodu.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

Program studiów obejmuje przede wszystkim podstawowe zagadnienia z kryminalistyki, takie jak: problematykę i charakterystykę współczesnej przestępczości w Polsce, w Europie i w skali globalnej, uzupełnione o techniki, strategie i metodykę kryminalistyczną oraz funkcje kryminalistyki (rozpoznawcza, wykrywacza, dowodowa, zapobiegawcza). Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dające możliwość zatrudnienia min. w: resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (tj. w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży granicznej), w agencjach detektywistycznych, służbach ochroniarskich, straży miejskiej, w biurach i agencjach strategii marketingowych, w komórkach świadczących usługi na rzecz agend zarządzania wielkimi firmami, w służbach transportu i zabezpieczenia znaków pieniężnych w bankomatach itp.

KOSZT

 1.650 zł za semestr 

To Cię zaciekawi

 • img05

  Studia Online

  Studiuj przez internet już teraz! Zobacz
 • img05

  Wycieczka

  Zobacz wirtaulny spacer naszej uczelni Zobacz
 • img05

  Film

  Zobacz nasze filmy Zobacz

Partnerzy

 

 

 

UW UW